Politika zasebnosti

Kdo smo in naša kultura varovanja osebnih podatkov

Optiweb je podjetje za oglaševanje in spletno tehnologijo, ki je specializirano za spletni razvoj, izdelavo spletnih strani in tehnoloških rešitev ter vodenje oglaševalskih kampanj v digitalnih medijih. Z uporabo množičnih medijev, podatkovne analitike, poglobljenih raziskav in novih tehnologij podjetjem, ki ponujajo svoje izdelke ali storitve, omogočamo, da vsakič ob pravem času dostavijo pravo sporočilo pravi osebi.

Oglaševalsko tehnologijo, ki smo jo razvili, uporabljajo oglaševalci, podjetja, ki neposredno tržijo svoje izdelke ali storitve, in spletni založniki v celotni panogi, saj jim pomaga pri načrtovanju, izvajanju in analiziranju dejavnosti digitalnega marketinga. Pri uporabi naše tehnologije nam je zasebnost izjemno pomembna in jo jemljemo zelo resno. Ponosni smo, da je naše delovanje v celoti v skladu z določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in slovensko zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Ta pravilnik o zasebnosti zagotavlja preprost in pregleden način določanja in razlage ravnanja s podatki, ki jih družba Optiweb pridobi od vas, ko:

 • obiščete naša spletna mesta ali nam posredujete svoje osebne podatke prek spletnega vmesnika, e-pošte ali fizičnih obrazcev,
 • uporabljate naše tehnološke rešitve (v nadaljevanju: storitve) za založnike,
 • imate kot končni uporabnik interakcijo z digitalnimi oglasi (v nadaljevanju: oglasi), ki so bili posredovani in dostavljeni (morda tudi ustvarjeni) z uporabo tehnologije Optiweb.

Namen tega pravilnika o zasebnosti je tudi seznaniti uporabnike spletnih storitev družbe Optiweb, d.o.o., naše stranke, poslovne partnerje, končne uporabnike dostavljenih oglasov in obiskovalce naših spletnih strani z namenom obdelave in podlago za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja družba Optiweb, d.o.o. (v nadaljevanju: družba Optiweb ali ponudnik in/ali upravljavec osebnih podatkov).

Družba Optiweb zagotavlja, da so naše dejavnosti v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencije Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št. 181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter zakonodajo Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/09 in 19/15)).

Obseg zbiranja podatkov

Osebni podatki so informacije, ki vas identificirajo kot določeno ali določljivo osebo.

Neosebni podatki lahko vključujejo informacije, ki vas ne morejo identificirati kot določeno ali določljivo osebo, na primer: vedenje uporabnika na spletnem mestu in podatki o vsebini uporabnika/strani, URL-ji, statistični podatki, interne iskalne poizvedbe in podobno.

Ponudnik zbira več različnih kategorij informacij:

 • informacije, ki jih moramo imeti, da lahko uporabljamo storitve Optiweb;
 • informacije za izboljšanje spletnih strani, produktov, programov in/ali storitev družbe Optiweb;
 • informacije, zbrane pri interakciji končnih uporabnikov z oglasi.

Osebni podatki

Ponudnik v skladu z nameni, opredeljenimi v tem pravilniku o zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov),
 • kontaktni podatki in informacije o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov, telefonska številka, datum, čas in vsebina poštne ali e-poštne komunikacije),
 • informacije o uporabnikovi uporabi upravljavčevega spletnega mesta (datumi in časi obiskov spletnega mesta, obiskane strani ali URL-ji),
 • drugi podatki, ki jih uporabnik prostovoljno posreduje ponudniku ob zahtevi za dostop do določenih storitev, ki zahtevajo te podatke.

Namen obdelave in podlaga za obdelavo podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • individualna privolitev,
 • zakonodaja ali pogodbena podlaga,
 • zakoniti interes.

Ponudnik ne zbira ali obdeluje vaših osebnih podatkov, če tega ne omogočite ali v to ne privolite, ko/če:

 • se naročite na novice,
 • pošljete svoje podatke po elektronski pošti,
 • predložite svoje podatke na poslovni vizitki,
 • uporabljate eno od naših tehnoloških rešitev za oglaševalce ali založnike,
 • obstaja pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov ali če ima ponudnik zakoniti interes za obdelavo vaših podatkov.

Obdobje, v katerem ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opisano v razdelku Hramba osebnih podatkov.

Obdelava na podlagi vaše privolitve

Ko podate privolitev, ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • obveščanje o svojih storitvah, ponudbah in produktih v obliki novic in e-poštnih sporočil ter za zagotavljanje storitev (izdajanje računov itd.),
 • druge namene, o katerih se dogovorite ločeno za vsak primer posebej, ko poslujete s ponudnikom.

Obdelava na podlagi zakonodaje in pogodbenih razmerij

Če je posredovanje osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, vas bomo morali prositi, da posredujete svoje osebne podatke; če osebnih podatkov ne boste posredovali, ne boste mogli skleniti pogodbe s ponudnikom in ponudnik ne bo mogel opraviti storitev ali zagotoviti produktov v skladu s pogodbo.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, ki temelji na namenu obdelave osebnih podatkov in ki ga ponudnik poskuša uresničiti, razen če prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru zakonitega interesa ponudnik vedno opravi oceno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in se strinjate, da lahko ponudnik posamezne naloge v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko podatke, ki so jim zaupani, obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v okviru pooblastil ponudnika (opredeljenih v pisni pogodbi ali drugem pravnem aktu) in v skladu z nameni, opredeljenimi v tem pravilniku o zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, ki sodelujejo s ponudnikom, so:

 • ponudniki za pošiljanje e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi),
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook),
 • ponudniki storitev obdelave in analitike podatkov,
 • vzdrževalci IT-sistemov,
 • ponudniki plačilnih sistemov.

Pogodbeni obdelovalci lahko obdelujejo osebne podatke izključno na podlagi ustreznih pogodb in v skladu z navodili upravljavca ter osebnih podatkov ne smejo uporabljati za uresničevanje lastnih interesov. Ponudnik vaših osebnih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo vaše osebne podatke hranil le toliko časa, kolikor je potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelani (na primer za zagotovitev dostopa do določenih informacij, ki so vam na voljo, za ponudnikove novice itd.).

Osebni podatki, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolitve ali pravnega interesa posameznika, se hranijo trajno, dokler posameznik privolitve ne prekliče ali dokler ne predloži zahteve za ustavitev obdelave.

Ponudnik hrani osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi zakonodaje, za obdobje, določeno z zakonom.

Osebni podatki, ki jih ponudnik obdeluje za namen izpolnjevanja pogodbenega razmerja s posameznikom, se hranijo za obdobje, potrebno za izpolnitev pogodbe, in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primeru spora glede pogodbe med vami in ponudnikom; v tem primeru ponudnik podatke hrani 5 let od pravnomočne odločitve sodišča, arbitraže ali poravnave ali, če sodni spor ni bil sprožen, 5 let od dneva sporazumne rešitve spora.

Po izteku obdobja hrambe ponudnik učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira osebne podatke tako, da jih ni mogoče povezati z določenim posameznikom.

Avtomatizirano beleženje podatkov (neosebni podatki)

Ob vsakem dostopu do spletnega mesta (ne kot del vaše prijave) se samodejno beležijo splošni in neosebni podatki (število obiskov, povprečno trajanje obiska, obiskane strani). Ti podatki se uporabljajo za merjenje privlačnosti našega spletnega mesta ter za izboljšanje njegove vsebine in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obdelave in se ne posredujejo tretji osebi.

Uporaba piškotkov (neosebni podatki)

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletno mesto pošlje v vašo napravo in jih vanjo shrani. Piškotki so shranjeni v imeniku datotek vašega spletnega brskalnika. Ob naslednjem obisku istega spletnega mesta brskalnik prebere piškotek in posreduje informacije spletnemu mestu ali storitvi, ki je nastavila piškotek.

Pri uporabi storitev Optiweb lahko družba Optiweb ali njegove stranke ali partnerji uporabljajo piškotke ali podobne tehnologije, kot so skripte za označevanje, piksli itd., da izboljšajo vašo izkušnjo spletnega oglaševanja kot končnega uporabnika. Spletna izkušnja se izboljša na podlagi znanih preferenc ali interesov, ki izhajajo iz zbranih podatkov.

Poleg tega lahko piškotke uporabimo za prikazovanje ustreznejših oglasov in merjenje učinkovitosti oglasov. Uporaba piškotkov nam lahko pomaga pri shranjevanju informacij za namene oglaševanja, vključno s ciljnim oglaševanjem, ponovnim ciljanjem in prilagojenim oglaševanjem, zagotavljanjem oglasov ter kliki in konverzijami na podlagi prikazanih oglasov. Več podrobnosti je navedenih v naslednjem poglavju.

Piškotke lahko pri uporabi tehnologije Optiweb uporabljajo tudi tretje osebe. Tretje osebe lahko informacije, zbrane z uporabo tehnologije Optiweb in piškotkov, združijo z drugimi informacijami, ki so jih neodvisno zbrale na svojih spletnih mestih, v aplikacijah in napravah. Podatke, ki so jih zbrale z drugimi ukrepi, ureja njihov lasten pravilnik o zasebnosti.

Hramba neosebnih podatkov

Hramba neosebnih podatkov temelji na nastavitvah poteka veljavnosti piškotkov. Čas shranjevanja piškotkov je odvisen od vrste piškotka. Sejni piškotki potečejo, ko zaprete zavihek ali brskalnik. Trajni piškotki potečejo po treh mesecih.

Uporaba neosebnih podatkov

Družba Optiweb zbrane neosebne podatke uporablja za to, da lahko svojim strankam zagotovi storitve, povezane z oglaševanjem. Ko podate privolitev za piškotke, lahko ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše neosebne podatke za naslednje namene:

 • preprečevanje goljufivih dejavnosti, kot so lažni kliki, roboti itd.,
 • olajšanje postopka nakupa in prodaje spletnega oglaševanja, vključno z izračunom ponudbene cene,
 • analizo uspešnosti oglaševalskih kampanj in poročanje o njej ter pripisovanje končnih uporabnikov kampanjam, spletnim založnikom, oglasom ali podatkom o ciljanju občinstva,
 • odločanje o tem, kateri oglas naj se prikaže in ali naj se prikaže ali ne,
 • zboljšanje oglaševalske izkušnje z zagotavljanjem omejevanja pogostosti prikazovanja oglasov, optimizacijo zaporedja oglasov, prikazovanjem ustreznih prikaznih oglasov glede na interese končnega uporabnika in napovedovanjem verjetnosti interakcije končnega uporabnika z oglasom,
 • namene preslikovanja med napravami,
 • izpolnitev zahteve končnega uporabnika za odjavo,
 • namene sinhronizacije z drugimi spletnimi oglaševalskimi storitvami,
 • interne raziskovalne in razvojne storitve, razvoj novih funkcij in izboljšanje naših oglaševalskih algoritmov.

Odjava od zbiranja in uporabe neosebnih podatkov

Od zbiranja in uporabe neosebnih podatkov se lahko odjavite z upravljanjem piškotkov v brskalniku ali napravi.

Kot končni uporabnik lahko piškotke upravljate v nastavitvah spletnega brskalnika. Brskalniki uporabljajo različne metode za omejevanje uporabe piškotkov. Običajno te možnosti najdete v meniju Orodja ali Možnosti. Preberete lahko tudi razdelek Pomoč v brskalniku.

Če se želite odjaviti od sledenja oglasom in ciljanja oglasov na mobilnih napravah, pametnih televizorjih in podobnih napravah, se obrnite na proizvajalca naprave, da vam posreduje navodila za blokiranje ali onemogočanje piškotkov.

Uporabljajo se standardi in predpisi IAB Europe za odjavo:

 http://www.youronlinechoices.com

Varstvo vaših osebnih podatkov

Družba Optiweb za zaščito in zagotavljanje varnosti, celovitosti in razpoložljivosti vaših podatkov in informacij uporablja več varnostnih ukrepov, vključno z orodji za šifriranje in preverjanje pristnosti.

Čeprav pri prenosu podatkov s spleta ali spletnega mesta ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si nenehno prizadevamo za izvajanje fizičnih, elektronskih in postopkovnih zaščitnih ukrepov za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami za varstvo podatkov.

Družba Optiweb med drugim uporablja naslednje ukrepe za zaščito osebnih podatkov:

 • IT-sistemi so zaščiteni s požarnim zidom, ki preprečuje nepooblaščen dostop,
 • dostop posameznikov do vaših podatkov je omejen na podlagi potrebe po seznanitvi in izključno za navedeni namen,
 • zbrani podatki se prenesejo v šifrirani obliki,
 • nenehno spremljamo dostop do IT-sistemov, da bi odkrili in preprečili zlorabo osebnih podatkov.

Pravice do izbrisa, popravka ali ugovora in druge pravice

Posamezniki, ki želijo svoje podatke trajno izbrisati iz naše zbirke osebnih podatkov, nas morajo kontaktirati na e-poštni naslov [email protected]. Zagotavljamo vam, da bomo podatke izbrisali v 15 dneh in vas o tem ustrezno obvestili.

Če spremenite svoje osebne podatke (poštna številka, e-poštni naslov, fizični naslov, telefonska številka), nam to sporočite na e-poštni naslov [email protected]. Zagotavljamo vam, da bomo vašo zahtevo izpolnili v 30 dneh.

Vaše pravice, kontaktni podatki in pravica do pritožbe

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, nam pišite na e-poštni naslov [email protected].

Imate pravico, da:

 • zahtevate dodatne podrobnosti o tem, kako uporabljamo vaše podatke,
 • dostopate do svojih osebnih podatkov in kopij podatkov, ki ste nam jih posredovali,
 • prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter da te informacije, če je to tehnično izvedljivo, brez ovir posredujete drugemu upravljavcu, če se vaši podatki obdelujejo na podlagi vaše privolitve ali pogodbe in se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi,
 • zahtevate posodobitev vseh netočnosti v podatkih, ki jih hranimo,
 • zahtevate izbris vseh podatkov, za uporabo katerih nimamo več zakonite podlage,
 • lahko, kadar se vaši podatki obdelujejo na podlagi privolitve in v povezavi s katero koli vrsto neposrednega trženja, svojo privolitev prekličete z učinkom od trenutka preklica, s čimer bomo zaustavili določeno obdelavo,
 • zaradi svojih posebnih okoliščin ugovarjate kakršni koli obdelavi [vključno z ustvarjanjem profila] na podlagi zakonitih interesov, razen če imajo naši razlogi za obdelavo vaših podatkov prednost pred kakršnim koli posegom v vaše pravice do varstva podatkov,
 • zahtevate, da omejimo način uporabe vaših podatkov, na primer pri pregledu pritožbe.

Če niste zadovoljni s tem, kako uporabljamo vaše podatke, ali z našim odzivom, ko uveljavljate te pravice, imate pravico do pritožbe pri organu za varstvo podatkov (https://www.ip-rs.si/).

Ta pravilnik o zasebnosti se lahko kadar koli spremeni ali dopolni. Z uporabo ponudnikovega spletnega mesta po spremembi ali dopolnitvi pravilnika se posameznik strinja s spremembami in dopolnitvami.

Ljubljana, 16. maja 2022,

Optiweb, d.o.o.